Det mener jeg..

Nr. 2 på listen hos Venstre til Kommunalvalget – Nr. 9 på Regionslisten.

Erfaring – Samarbejde – Resultater

Jeg har 20 års bred politisk erfaring fra Randers Byråd, og er nu formand for Sundheds-, Idræts, og Kulturudvalget, samt medlem af Økonomiudvalget og Omsorgsudvalget.

Derudover er jeg bla. bestyrelsesformand for Randers Regnskov, formand for Præsidiet for Museum Østjylland.

Jeg mener, at vi bør værne om vores lokaldemokrati og den gode demokratiske samtale. Vi har en fantastiske kommune med et stort udviklingspotentiale, og det kræver samarbejde.

Læs mere på www.louiseranders.dkwww.facebook.com/louisehoeegrds.dkwww.instagram.com/louisehoeeg21

Jeg vil i byrådet bl.a. arbejde for:

  • Kortere sagsbehandlingstider – Borgere og virksomheder skal opleve en imødekommende og hurtig sagsbehandling med fokus på løsninger
  • Mere sundhed – større livskvalitet – At vi får en bedre folkesundhed til gavn for os selv og for samfundet
  • Værdighed og valgfrihed i ældreplejen – En tryg og værdig ældrepleje med høj faglighed og med flere valgmuligheder
  • Bedre trivsel for børnene – Det enkelte barn skal ses og støttes, hvis det har udfordringer. Den tidlige indsats er altafgørende for et godt barneliv.
  • Bedre rammer for fritid, idræt og kultur –  Fritids-, idræts-  og kulturområdet spiller en stor og vigtig rolle i vores lokalområde

Jeg vil i regionen bl.a. arbejde for:

  • At bevare og udvikle Regionshospital Randers – Det er vigtigt at vi fastholder og udvikle et døgnåbent Regionshospital Randers
  • Sammenhæng i sundhed – En tryg overgang mellem de forskellige dele af vores sundhedstilbud
  • Behandlingsgaranti ved speciallæger – Der skal også være behandlingsgaranti for dig, der venter på tid hos speciallæger
  • Patientråd på hospitalerne – Der skal oprettes patientråd så patienterfaringerne kommer til gavn i behandlingen